Tối ưu hóa thi công

Sự kết hợp trọn vẹn giữa thiết kế và thi công trong cùng một gói thầu cơ điện do REMEECO đảm trách sẽ giúp tối ưu hóa quá trình thi công, mang lại nhiều lợi ích cho Chủ đầu tư.

• Tiết kiệm tối đa thời gian triển khai dự án, mang lại tiến độ thi công rút ngắn đáng kể.

• Trách nhiệm của nhà thầu được thể hiện một cách rõ ràng trong cả lĩnh vực xây dựng và cơ điện.

• Tiết kiệm tối đa tài chính của khách hàng: tối ưu chi phí Prelim, tinh giảm bộ máy quản lý cho chủ đầu tư, rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành dự án, từ đó giảm chi phí quản lý dự