CẢI TIẾN TRONG THI CÔNG

Cùng với sự phát triển của Coteccons thì REMEECO cũng đã và đang nghiên cứu, phát triển các vật liệu để ứng dụng, đồng thời cải tiến các biện pháp thi công (BPTC) mới nhằm tiết kiệm chi phí, phối hợp với xây dựng tốt hơn và rút ngắn tiến độ thi công. Điều này đã khẳng định được phong cách làm việc khoa học và chuyên nghiệp của REMEECO.  

Hơn 16 CHUYÊN ĐỀ CẢI TIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG THÀNH CÔNG