Trong năm 2017, với hơn 105 dự án thi công Cơ Điện quy mô đang triển khai sẽ mang lại cho Remeeco khoảng 6.627 tỷ động doanh thu, góp phần minh chứng cho năng lực chuyên nghiệp vượt trội và cam kết của chúng tôi trong hoạt động thiết kế - thi công Cơ Điện
6.627
Tỷ đồng
105
+

Doanh thu qua các năm

Tâm huyết với khách hàng, năng lực thiết kế / thi công vượt trội, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công là những yếu tố làm nên doanh thu vượt trội của Remeeco, đồng thời thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Remeeco qua các năm